ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 13/2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธาน กรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สสธท. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 13/2566 รับทราบจำนวนสมาชิกเข้าใหม่ พ้นสภาพ ทั้งของสมาคมฯ และกองทุนฯ เตรียมประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสำหรับเดือนธันวาคม ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบต่าง ๆ ด้วย โดยเน้นย้ำให้ กรรมการ/จ้าหน้าที่ ทุกท่าน ตั้งใจในการทำงานเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก ให้ได้มากที่สุด มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 19 คน

ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 13/2566
ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 13/2566
ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 13/2566
ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 13/2566